Thông tin sản phẩm Products

HOME> Thông tin sản phẩm

 • Kinh doanh
 • Nhà máy tại Việt Nam
 • Quản lí chất lượng
 • Cho đến khi bàn chải đánh răng được tạo ra
 • 商品情報
 • Facebook
 • YOUTUBE
 • JAPANESE site
 • Toothbrush
 • Interdental brush
 • Others

製品一覧情報

Doraemon

Doraemon

Made by the toothbrush manufacturer
of Japan was founded in 1923.
Doraemon is worldwide popular characters

product_btn
Sun Pearl

Sun Pearl

Made by the toothbrush manufacturer
of Japan was founded in 1923.
Sun : Taiyo Brush
Pearl : Shining tooth

product_btn